Jdi na obsah Jdi na menu
 


Průběh oslavy

OSLAVA K PŘÍLEŽITOSTI VÝROČÍ 115 LET OD ZALOŽENÍ SBORU

 

V sobotu 20.6.2015 se uskutečnila oslava k příležitosti výročí 115 let od založení SDH Velká Lečice. Oslava začala ve 12 hod. slavnostním průvodem od restaurace Kocába k pomníku padlých hrdinů světové války, kde starosta obce a starosta SDH položili věnce k uctění památky padlých. Průvod pokračoval od pomníku na místní hřiště. Zdálo se, že počasí nám příliš přát nebude, ale nakonec se přehnala pouze jedna přeháňka (spíše průtrž) po příchodu průvodu na hřiště.

I přes ne zcela vydařené počasí nás přijeli podpořit hasičky a hasiči z Velké a Malé Hraštice, Nové Vsi pod Pleší, Senešnice, Malé Lečice, Bratřínova, Bojanovic, Nových Dvorů – Krámů, Mníšku pod Brdy a Davle.

Následoval nástup družstev a slavnostní projev starosty sboru a starosty obce. Náměstek starosty KSH Bc. Václav Jankovský předal ocenění pro sbor starostovi SDH Velká Lečice Ing. Josefu Beranovi. Dále bylo předáno starostou OSH Příbram rovněž Bc. Václavem Jankovským a členem výkonného výboru OSH Příbram panem Ladislavem Kykalem několik čestných uznání OSH vyznamenaným členům.

Po odevzdání přihlášek všech soutěžících družstev byla velitelům družstev vysvětlena pravidla jednotlivých disciplín soutěže a bylo zahájeno soutěžní klání družstev žen. Nejprve soutěžila družstva žen v doplňkové disciplíně, která spočívala v naplnění litrové sklenice dvojicí soutěžících pomocí džberové stříkačky. Po naplnění sklenice následovalo zatloukání 3 různě velkých hřebíků do dřevěného špalku, následně rozmotání a smotání hadice C52 a poslední úkol bylo vypití sklenice piva. Doplňkové disciplíny se mohlo účastnit maximálně 5 členek soutěžního družstva.

Po splnění doplňkových disciplín soutěžních družstev žen následovalo plnění doplňkové disciplíny mužů. Muži plnili v doplňkové disciplíně rovněž dílčí úkoly štafetovým způsobem jako ženy. Prvním úkolem byl šplh na laně bez přírazu do výšky cca 5m a zazvonění na nahoře přivázaný zvonek. Následovalo plnění litrové sklenice džberovou stříkačkou jako v případě žen. Dále pak rozmisťování technických prostředků z přívěsného vozíku na předem vyznačený prostor na zemi. Posledním úkolem bylo opět jako u žen vypití sklenice piva.

Po splnění doplňkových disciplín všemi soutěžními družstvy následovali požární útoky v pořadí dle doplňkové disciplíny nejprve ženy poté muži.

Pro umístění družstva byl rozhodující součet časů z doplňkové disciplíny a požárního útoku. V případě rovnosti součtového času byl rozhodující pro umístění čas požárního útoku.

Kolegové profesionální hasiči z územního odboru Příbram – stanice Dobříš nám přijeli předvést vyproštění osoby z havarovaného vozidla.

Zajímavou expozicí byla výstava historické i soudobé hasičské techniky. Mezi historickou technikou byla vystavena i naše historická motorová stříkačka Stratílek DS-16 z roku 1935. V podobě, v níž byla vystavena dnes, za ni vděčíme Mílovi Fouknerovi z Nové Vsi pod Pleší, který rekonstrukci stříkačky provedl.

S pořadatelskou činností (zejména posty rozhodčích) nám velmi ochotně pomohli kolegové hasiči z Velké Hraštice, Nové Vsi pod Pleší a Čisovic.

Svou účastí a přiložením ruky k dílu nás přišli podpořit a hlavně nám pomoci se štábem soutěže kromě hasičů také nehasiči, konkrétně Hanka Dvořáková s Mírou Dvořákem st.

Za zajištění občerstvení na úrovni děkujeme TJ SOKOL Velká Lečice, za sponzorský dar společnosti Coca Cola a za zapůjčení zvukové aparatury Vláďovi Poláčkovi. Poděkování na tomto místě patří také obecnímu úřadu v čele s panem starostou Josefem Němcem a samozřejmě všem hasičkám a hasičům našeho sboru, kteří se podíleli na přípravě a zajišťovali také průběh oslavy.

V průvodu a pak také do konce oslavy (20:00 hod.) nám hrála dechová kapela Úžas. Odpolednem, celou oslavou a soutěžním kláním nás provázel a celou oslavu úžasně komentoval kolega hasič z Bojanovic Martin Buňát.

Všem, kdo nás jakkoliv podpořili, ještě jednou děkujeme.

Fotografie z oslavy naleznete zde.

 

img_2514.jpg

Poháry pro stupně vítězů - modré pro muže, červené pro ženy.

img_2515.jpg

Pamětní medaile - obdrželo každé družstvo

 

Výsledky soutěže

ŽENY

Pořadí

SDH

Doplňková disciplína

Požární útok

CELKEM

1

Velká Lečice

2m39s

36s

3m15s

2

Bojanovice

2m52s

1m03s

3m55s

3

Malá Hraštice

3m39s

37s

4m16s

4

Bratřínov

3m37s

39s

4m16s

5

Velká Hraštice "A"

3m53s

59s

4m52s

6

Mníšek pod Brdy

4m49s

1m14s

6m03s

7

Velká Hraštice "B"

6m54s

1m06s

8m

 

MUŽI

Pořadí

SDH

Doplňková disciplína

Požární útok

CELKEM

1

Velká Lečice

1m21s

34s

1m55s

2

Senešnice

3m20s

49s

4m09s

3

Malá Hraštice "A"

2m40s

1m51s

4m31s

4

Nové Dvory - Krámy

3m50s

42s

4m32s

5

Mníšek pod Brdy

4m08s

38s

4m46s

6

Velká Hraštice

3m44s

1m08s

4m52s

7

Malá Lačice

4m18s

1m02s

5m20s

8

Malá Hraštice "B"

5m17s

1m45s

7m02s

9

Nová Ves pod Pleší

5m11s

1m06s

7m17s

10

Davle

2m36s

x

x