Jdi na obsah Jdi na menu
 


Projev starosty SDH

1. 7. 2015

Projev k příležitosti 115. výročí založení SDH Velká Lečice

 

Vážené hasičky, hasiči, přátelé, vážení hosté,

shromáždili jsme se dnes, abychom oslavili výročí. Oslava jubilea je většinou příležitostí k tomu, aby se sešli všichni z oslavencovy blízkosti, a k tomu, aby toto společenství pak oslavovalo, vzpomínalo a bilancovalo uplynulá léta, úspěchy i prohry, radosti i starosti a také aby se společně s jubilantem vymýšlely plány do budoucna. – A to je dnes i náš případ. Naším oslavencem ale není konkrétní člověk, nýbrž sbor. Sbor lidí, kteří v průběhu desetiletí zasvětili hodiny, dny, měsíce a roky ušlechtilé myšlence a práci nezištně pomáhat druhým v nesnázích – Sbor dobrovolných hasičů Velká Lečice. Letos si připomínáme už 115 let od jeho založení.

Řekne-li se oheň, většinou se každému vybaví přísloví o tom, že je to dobrý sluha, ale špatný pán. Pramenilo to ze zkušeností mnoha generací, že oheň je k životu nepostradatelný, ale nesmí se vymknout kontrole. Když se pak takový živel rozběsní, člověk pak stěží zachraňuje holý život, o věcech hmotných ani nemluvě. Vše se nám může zdát na míle vzdálené, pokud o tom jen slyšíme nebo vidíme-li jen obrázky. Může se však stát, že červený kohout sedne i na naši střechu a najednou jsme v situaci, která už vůbec není anonymní a vzdálená, ale hrozivě skutečná. Člověk najednou potřebuje bezprostřední pomoc pro záchranu životů a majetku. A napadá ho spásná myšlenka – HASIČI!

Myšlenka na to, že ochrana životů a majetku před požáry by měla být organizovaná, se začínala rodit už v polovině 19. století. První český sbor dobrovolných hasičů byl založen v roce 1864, takže v loňském roce jsme slavili 140. výročí organizovaného hasičstva.

Náš sbor letos slaví 115. výročí od svého založení. Jak jistě uznáte 115 let je již úcty hodný věk. Za oněch 115 let náš sbor odchoval několik generací dobrovolných hasičů a jistě mu všichni přejeme, aby ještě několik dalších generací odchoval i v letech následujících.

Náš sbor byl založen 10. července roku 1900 na ustavující schůzi v hostinci ve Velké Lečici. Členové sboru začínají pořádat a zúčastňovat se praktických cvičení a vyjíždějí k požárům. Po 14 letech činnosti je v červenci činnost sboru na 4 roky přerušena. Vinu na tom má vývoj politické situace – 1. světová válka. Činnost sboru pokračuje po konci světové války tak, jak před jejím počátkem skončila. Sbor pořádá cvičení, hasičské plesy a stejných či podobných akcí se také nejen u svých sousedů účastní.

10. července roku 1935 tedy přesně 35 let po ustavující chůzi sboru se koná oslava 35 let od založení sboru a při této příležitosti je od obce sboru předána motorová stříkačka Stratílek.

O 4 roky později je činnost sboru opět nuceně přerušena, tentokrát na dlouhých šest let až do konce 2. světové války. Po konci války v roce 1945 sbor ve své činnosti pokračuje.

V roce 1971 byl obohacen sborový inventář. Do vybavení sboru přibyl další stroj, a sice hasičská stříkačku PS-12. O dalších 5 let později, v roce 1976 bylo prostřednictvím tehdejšího Národního výboru dáno místnímu sboru dobrovolných hasičů k dispozici hasičské vozidlo GAZ - 69.

V roce 1982 provedli členové sboru opravu hráze hasičské nádrže, na níž odpracovalo celkem 23 členů sboru 674 hodin. V roce následujícím započali členové sboru přestavbu a zvětšení původní hasičské zbrojnice. Na její výstavbě pracovali ve volném čase, a proto přestavbu zbrojnice ukončili po pěti letech v roce 1988.

Na dostavbě resp. rekonstrukci hasičské zbrojnice od roku 2010 pracují i nynější členové sboru a snaží se svou prací z hasičské zbrojnice stále tvořit lepší a více vyhovující zázemí, které poskytuje svým členům to, co potřebují ke své činnosti.

V roce 2012 byla obcí zakoupena motorová stříkačka, kterou užívají členové družstev pouze k soutěžním účelům a původní stříkačka PS-12 z roku 1970 je zařazena pouze do zásahu. V témže roce zakoupila obec DA AVIA, který byl svěřen do užívání nejen zásahové jednotce, ale také sboru. S tímto DA se zásahová jednotka účastnila pomoci při povodních v roce 2013 a to jak ve své územní působnosti, tak i mimo ni. Díky této účasti byly jednotce přiděleny od kraje finanční prostředky, za něž bylo nakoupeno další vybavení pro jednotku.

Někteří naši členové také pracují ve vyšších hasičských funkcích počínaje funkcemi ve 22. okrsku a funkcemi v OSH Příbram konče.

Náš sbor měl během 115-ti leté historie mnoho příležitostí ukázat, že jeho fungování je nutné a že něco dokáže, ať už hovoříme o zdolávání požárů, přírodních živlů či o společenské a kulturní činnosti nebo pouze o technické výpomoci obci.

 

Vážení přátelé, milí hosté,

závěrem mi dovolte, abych poděkoval všem, kteří se jakoukoli měrou zasloužili o to, aby se dnešní oslava mohla konat. Mnohokrát děkuji všem členům sboru a všem našim přátelům, kteří se podíleli na přípravě dnešní oslavy a podílejí se také na zajištění jejího průběhu. Velké díky patří také všem kolegům a přátelům z ostatních sborů, kteří nám zde dnes pomáhají se zajišťováním pořadatelské činnosti a štábu soutěže a kteří nám zapůjčili stany a další vybavení na tuto akci. V neposlední řadě bych chtěl poděkovat obecnímu úřadu v čele s panem starostou Josefem Němcem za veškerou podporu pro zajištění této oslavy. Nakonec bych chtěl mnohokrát poděkovat také Mílovi Fouknerovi, díky jehož práci se zde dnes můžeme chlubit exemplářem stojícím opodál – motorovou stříkačkou Stratílek. DS16 - v podobě, v níž dnes je.

Samozřejmě děkuji také vám všem, že jste s námi přijeli 115. výročí našeho sboru oslavit.

Nechť i dále jsou naše kroky řízeny tím nejjednodušším heslem - kdo chce, hledá způsoby, kdo nechce, hledá důvody. Ať žije tradice, ať žijí naše činy, ať za našeho přispění vzkvétá naše krásná česká vlast!

 

Děkuji za pozornost!

Ing. Josef Beran, starosta sboru

Ve Velké Lečici 20. června 2015.

placka.jpg